Hangzhou Kerry Center

Address

L138, GF Hangzhou Kerry Center, No. 385,
Yan'an Road, Gongsu District,
Hangzhou, China
Ph (+86) 571 87608696

Get directions

Opening time

Monday 10:00 am - 22:00 pm
Tuesday 10:00 am - 22:00 pm
Wednesday 10:00 am - 22:00 pm
Thursday 10:00 am - 22:00 pm
Friday 10:00 am - 22:00 pm
Saturday 10:00 am - 22:00 pm
Sunday 10:00 am - 22:00 pm